ทำการเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียนขอใช้งาน

ระบบ RHDH ชุดนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้สถานบริการทางการพยาบาล ในจังหวัดนราธิวาส ที่มีการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ไปยัง SERVER HDC สสจ. นราธิวาส
สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านการบริการประชาชนของจังหวัดนราธิวาส
เช่น ประวัติการได้รับวัคซีน, ประวัติการฝากครรภ์ การคลอดของแม่ และเด็ก,
รวมไปถึง สถานบริการสามารถดึงรายชื่อประชากรกลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบของตนเอง

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ทางเราจึงต้องมีการกำหนดให้ทำการ Login เข้าใช้งานระบบ
หากท่านใดที่ยังไม่สามารถเข้าใช้งาน กรุณาทำการลงทะเบียนได้