ไฟล์นำเสนอ ระบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน โรงพยาบาลระแงะ

warfarin_600630

ดาวน์โหลดได้ที่ นี่ http://1.179.131.42/data/warfarin_600630.pdf