ยินดีต้อนรับ ! สรุปยอดสถิติวันนี้ วันที่ 31 มีนาคม 2566

331 ครั้ง
สรุปยอดผู้รับบริการทั้งหมด
100% Complete
รายละเอียด
324 คน
สรุปยอดผู้รับบริการทั้งหมด
100% Complete
รายละเอียด
29 ราย
ADMIT ผู้ป่วยใน
100% Complete
รายละเอียด
34 ราย
DisCharge ผู้ป่วยใน
100% Complete
รายละเอียด
25 คน
ผู้ป่วยที่กำลัง ADMIT ตึกผู้ป่วยใน 1
100% Complete
รายละเอียด
21 คน
ผู้ป่วยที่กำลัง ADMIT ตึกผู้ป่วยใน 2
100% Complete
รายละเอียด
15 คน
ผู้ป่วยที่กำลัง ADMIT ตึกผู้ป่วยใน 3
100% Complete
รายละเอียด
19 คน
ผู้ป่วยที่กำลัง ADMIT ตึกผู้ป่วยใน 4
100% Complete
รายละเอียด
2 คน
ผู้ป่วยที่กำลัง ADMIT รอคลอด (LR)
100% Complete
รายละเอียด
2 คน
ผู้ป่วยที่กำลัง ADMIT IMC
100% Complete
รายละเอียด
0 คน
ผู้ป่วยที่กำลัง ADMIT Cohort 1
100% Complete
รายละเอียด
0 คน
ผู้ป่วยที่กำลัง ADMIT Cohort 2
100% Complete
รายละเอียด
0 คน
ผู้ป่วยที่กำลัง ADMIT Cohort 3
100% Complete
รายละเอียด
0 คน
ผู้ป่วยที่กำลัง ADMIT Cohort 4
100% Complete
รายละเอียด
2019 © Data Tracking System.
Design By IT Rangae Hospital