ยินดีต้อนรับ ! สรุปยอดสถิติวันนี้ วันที่ 21 มกราคม 2563

730 ครั้ง
สรุปยอดผู้รับบริการทั้งหมด
100% Complete
รายละเอียด
719 คน
สรุปยอดผู้รับบริการทั้งหมด
100% Complete
รายละเอียด
41 ราย
ADMIT ผู้ป่วยใน
100% Complete
รายละเอียด
18 ราย
DisCharge ผู้ป่วยใน
100% Complete
รายละเอียด
27 คน
ผู้ป่วยที่กำลัง ADMIT ตึกผู้ป่วยใน 1
100% Complete
รายละเอียด
26 คน
ผู้ป่วยที่กำลัง ADMIT ตึกผู้ป่วยใน 2
100% Complete
รายละเอียด
20 คน
ผู้ป่วยที่กำลัง ADMIT ตึกผู้ป่วยใน 3
100% Complete
รายละเอียด
32 คน
ผู้ป่วยที่กำลัง ADMIT ตึกผู้ป่วยใน 4
100% Complete
รายละเอียด
9 คน
ผู้ป่วยที่กำลัง ADMIT รอคลอด (LR)
100% Complete
รายละเอียด
2019 © Data Tracking System.
Design By IT Rangae Hospital