ยินดีต้อนรับ ! สรุปยอดสถิติวันนี้ วันที่ 24 สิงหาคม 2562

57 ครั้ง
สรุปยอดผู้รับบริการทั้งหมด
100% Complete
รายละเอียด
57 คน
สรุปยอดผู้รับบริการทั้งหมด
100% Complete
รายละเอียด
4 ราย
ADMIT ผู้ป่วยใน
100% Complete
รายละเอียด
0 ราย
DisCharge ผู้ป่วยใน
100% Complete
รายละเอียด
33 คน
ผู้ป่วยที่กำลัง ADMIT ตึกผู้ป่วยใน 1
100% Complete
รายละเอียด
39 คน
ผู้ป่วยที่กำลัง ADMIT ตึกผู้ป่วยใน 2
100% Complete
รายละเอียด
10 คน
ผู้ป่วยที่กำลัง ADMIT ตึกผู้ป่วยใน 3
100% Complete
รายละเอียด
23 คน
ผู้ป่วยที่กำลัง ADMIT ตึกผู้ป่วยใน 4
100% Complete
รายละเอียด
5 คน
ผู้ป่วยที่กำลัง ADMIT รอคลอด (LR)
100% Complete
รายละเอียด
2019 © Data Tracking System.
Design By IT Rangae Hospital